Marknadsföring på Internet

När du väl har fått upp en blogg och har publicerat en hel del blogginlägg så kanske det är dags att försöka få in nya besökare till din blogg. Med ett stort antal besökare varje dag så kommer du att inspireras att skriva mer på bloggen eftersom bloggen har blivit en del av dina läsares liv. Kanske du kan få så pass många besökare till bloggen så att du kan tjäna pengar genom att börja annonsera. Oavsett vilka dina mål är med bloggen så vill alla att deras bloggar ska läsas av så många som möjligt.

Det kräver att läsarna på Internet får reda på att din blogg finns och därför behöver du arbeta hårt med att marknadsföra din blogg på Internet. Det finns flera olika sätt du kan använda dig av för att marknadsföra din blogg på exempelvis Google. Om du skriver bra texter och använder dig av olika sökord i texten så kommer dina texter att placeras högre upp då någon söker på det ämne som du skriver om på din blogg. Det gör att du direkt kan nå personer som är intresserade av ämnet.

Arbeta med din bloggs webbadress

Det är viktigt att du har flera ingångar till din blogg, vilket kräver att du har din webbadress synlig på flera platser på Internet men också att du har den i sidfoten i dina e-postmeddelanden. Om du skriver på olika forum så bör du alltid ha länken till din blogg synlig, likaså om du kommenterar på andra bloggar. Ju fler ställen där din länk finns, desto fler kommer att hitta till din blogg. Dessutom kommer Google att uppmärksammas på att din blogg är populär.

Leave a Reply